Rekonstrukce památek

Tesařství České Budějovice

J. Š. Baara 39, 370 01 České Budějovice

tel: 724 311 880


Rekonstrukce památek

Rekonstrukce památek

Posouzení situace

Po seznámení se s celkovou situací stavby (stav střech, obvodových a nosných zdí, říms, odvodnění stavby, stav stropů, elektrické instalace atd.), provedeme průzkum v uvažovaném prostoru opravy a v místech viditelného nebo předpokládaného poškození dále také v místech nepřímo související s opravovaným prostorem. Zjišťujeme rozsah a typ poškození, použitý materiál, způsob a řešení oprav. Díky letité zkušenosti v oboru rekonstrukce památek jsme schopni pracovat i bez projektů, pokud nejsou k dispozici, čímž se snažíme nezvyšovat cenu oprav, zvláště soukromým investorům.

Vlastní oprava

Po zjištění profilů a délek jednotlivých napadených prvků a objednání na pile, následuje předání staveniště a zahájení oprav. Snažíme se v maximální míře tolerovat nálezný stav krovu,

rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek rekonstrukce památek
  • povrchovou úpravou nových prvků,
  • použitím množství původních prvků a minimálním použitím novodobých spojovacích materiálů. Pokud to situace vyžaduje a je to proveditelné umíme nahrazovat prvky krovu i pod krytinou
  • finální ruční povrchovou úpravou ploch nových prvků a úpravou napojení starých a nových prvků krovu, aby vizuální dojem působil jednotně.

Další možností je rozebrání celé konstrukce, její sanace, doplnění nebo rekonstrukce poškozených částí a zpětná montáž. Pokud je stav stavby příliš havarijní, lze vyrobit repliku a tu poté osadit na původní místo.

Impregnace

Nové vkládané prvky impregnujeme v celé ploše včetně řezů, plátů, čepů i dlabů, staré prvky v místě sanací, plátů a míst s drobným poškozením a to látkou bez přibarvení, aby nebyla narušena původní barevnost dřev, nejčastěji používáme látku DERON, jenž vyniká levností, účinností a dlouhodobým účinkem. Řešíme také celoplošné impregnace krovů, a to jak při rekonstrukcích, tak samostatně.

Čištění dřeva a krovů

Rekonstrukce památek

Tato naše činnost zahrnuje čištění krovů, stržení kůry z trámů, očištění, broušení a ohoblování krovních prvků, které budou včleněny do interiéru. Jejich impregnace a povrchová úprava nátěrovými hmotami. Pokud narazíme na poškozený prvek opravíme ho nebo vyměníme za nový a pokusíme se sladit jeho tvary a barvu s okolním krovem. Vyměníme staré spojovací prvky za nové, nebo staré očistíme a např. natřeme. Dále nabízíme úklid prostor krovu většinou se jedná o staré krytiny naházené do krovu při minulých opravách, nebo odpad tam nahromaděný v průběhu let. Při úklidu se snažíme co nejopatrněji použít dostupných tras, nenarušovat soudržnost krytiny a zbytečně nevytvářet nové otvory. V maximální možné míře omezit prašnost a nezasahovat do obecných prostor v sousedství. Můžeme nabídnout i likvidaci odpadu, nebo jeho roztřídění. Dále čistíme krovy jako takové, trámoví v horních patrech od prachu, nečistot, znečištění trusem atd. Po domluvě čistíme a opracujeme krov i staré trámy, nebo prkna tak, aby mohla být součástí interiérů, ze starého nábytku, schodišť, podlah aj. odstraníme nátěry, provedeme drobné opravy a opatříme impregnací a novým nátěrem.


Rekonstrukce památek - rekonstrukce historických krovů.
Rekonstrukce památek
Rekonstrukce památek, Rekonstrukce historických krovů