Pergoly, pergola, altány

Tesařství České Budějovice

J. Š. Baara 39, 370 01 České Budějovice

tel: 724 311 880


Pergoly, altány, rumpály

Pergoly - Luboš Zach Pergoly - Luboš Zach Pergoly - Luboš Zach Pergoly - Luboš Zach Pergoly - Luboš Zach

V našem programu mimo střech najdete také stavby charakteristické pro zahradu a okolí domu. Patří sem hlavně pergoly, přístavky, zimní zahrady, garážová stání (krytá i nekrytá), altány, přístřešky k bazénům, autobusové nebo železniční zastávky, lávky, menší mosty, ploty a jiné dělící dřevěné stavby, paluby a rošty, dřevěné fasády a obložení či podbití, k ozdobě studen zhotovujeme rumpály a to jak funkční kopie původních návrhů, tak nefunkční, dále jejich obložení, nebo zakrytí. Zajistíme realizaci schodišť a nosných konstrukcí.

pergoly pergoly pergoly pergoly

Na venkovní konstrukce používáme nejraději odolné jehličnaté, nebo tvrdé listnaté dřeviny. U pergol, altánů, mostů, zastávek atd. je to především modřín, borovice nebo douglaska, u palub, teras nebo přístřešků k bazénům, kde je třeba brát v úvahu vetší kontakt s vodou dáváme přednost listnatým dřevinám. Samozřejmě se rozhodujeme především podle přání a možností zákazníka a také aby výsledek korespondoval s okolním použitým materiálem. Pokud stavíme z měkkých dřevin, snažíme se o co nejkvalitnější povrchovou impregnaci a odolný finální nátěr.

Konstrukci navrhujeme po konzultaci s investorem, většinou jde o tesařské spoje, které jsme schopni zhotovit podle různých historických období, od gotických naložených polokrytých rybin s dubovým kolíkem a nekrytých zádrapů, přes renesanční a barokní čepy a dlaby až moderní spojovací prostředky (spec. vruty, a šrouby).


Pergoly pro Vaši zahradu
Pergoly pro vás
Pergoly