Bourací a vyklízecí práce

Tesařství České Budějovice

J. Š. Baara 39, 370 01 České Budějovice

tel: 724 311 880


Bourací a vyklízecí práce

Bourací a vyklízecí práce

Při rekonstrukcích a úpravách památkových i jiných objektů vznikla potřeba opatrného bourání, rozebírání střech, krovů, zdiva atd. při maximální možné šetrnosti a zachování původního materiálu (cihel, tašek, dřevěných prvků …), úklidu špatně přístupných prostor (půdy, sklepy, horní prostory krovů ...), či šetrného rozebrání a třídění odpadu, nebo jen prostého úklidu v místech kam se často nevstupuje, při použití např. průmyslových vysavačů. Chtěli bychom tuto službu nabídnout i soukromým investorům, kdy díky naším kontaktům jsme schopni materiál roztřídit na odpadní a použitelný, a pokusit se materiál k dalšímu použití prodat a o zisk se rozdělit s majitelem, nebo ho použít k další realizaci staveb majitele. Jedná se především o kámen, cihly, trámy, prkna, tašky apod.

Šetrné bourání

Jde v podstatě o klasické menší bourací práce (bez použití velké techniky a strojů), kdy je důležité aby bourání proběhlo co nejšetrněji k materiálu, nebo k okolním konstrukcím, které si majitel přeje použít na další stavbu, nebo k prodeji.

Třídění materiálů

Při rekonstrukcích se dostáváme do prostor, které často slouží jako odkladní prostor pro různý materiál nebo odpad, především staré stodoly, hospodářské části stavení, půdy, sklepy, kůlny, garáže atd. Materiál vám podle přání vyklidíme, roztřídíme na použitelný, odpadní a na nebezpečný odpad, posoudíme momentální kvalitu a vhodnost dalšího skladování. Vytříděný materiál dále zpracujeme (např. odpadní dříví nařežeme na palivo, cihly očistíme a správně uložíme, z dobrého dřeva zhotovíme pergolu, z kamene zídku či taras …), nebo zajistíme jeho odvoz a uložení na skládku, když je to možné snažíme se najít pro materiál který již nechcete vhodného kupce a o zisk se rozdělit.

Vyklízení a úklid

Bourací a vyklízecí práce

Vyklízecí práce vznikly v podstatě z nutnosti odstranit námi vytvořený odpad v prostorech krovů kostelů a jiných památkových objektů. Při té příležitosti jsme byli často žádáni o vyklizení a úklid všech nečistot a suti vznikající řadu let, ale většinou bez možnosti použití přímých shozů, nebo výtahů. Můžeme vám proto nabídnout šetrný způsob vyklízení a úklidu podobných prostor, přesun hmot zajistíme v malých nádobách ručně, nebo za použití kladek a lan či jiné horolezecké techniky, bez nutnosti vždy rozkrývat střechu. Prostor dále zameteme či vysajeme pomocí průmyslového vysavače a provedeme revizi konstrukcí pod sutí. pro odpad zajistíme odvoz a uložení.


Bourací a vyklízecí práce
Bourací a vyklízecí práce
Bourací a vyklízecí práce